Jump to content
Tsuforum - Be Independent Online
Sign in to follow this  
Tom Peace

Kiếm tiền nhanh hơn trên WowApp

Recommended Posts

Câu hỏi:
Chú có cách gọi trong trò chơi

 

Câu trả lời:
Có, để nhận được tiền nhanh hơn, tôi khuyên bạn nên mời càng nhiều người càng tốt để tạo tài khoản WowApp. Mỗi khi bạn mời một thành viên mới, bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng từ hoạt động của anh ấy. Tại đây bạn có thể tìm thấy cấu trúc hoa hồng - https://www.wowapp.com/combined-earnings.

 

Mạng (cây) của bạn càng lớn, thu nhập của bạn càng tốt.

 

Để mời thành viên mới, hãy chuyển đến phần thu nhập và nhấp vào nút màu hồng "mời bạn bè". Sau đó chia sẻ hồ sơ WowApp của bạn trên Facebook, WhatsApp, email, v.v.


If you want to connect with me, use WowApp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×